7
Лет надежной работы
Более 70
Реализованных проектов
2
Всего 2 провода для передачи данных и питания
1000 КМ
Сэкономленного кабеля
INSOL 905 | Жұптастыру модульдері
INSOL 905
Жұптастыру модульдері. Жалпы басқару жүйесіне біріктіруге арналған жұптастыру модульдері
Жалпы сипаттамалары
 • Кіру/шығу: 8, 4..20 mA +24v

 • Функционалдық мақсаты: әмбебап датчиктерді қосу 4.20 мА

 • Жарылыстан қорғау: корпусы Exia шығысы

 • Қуат көзі: POE 802 at 48v
 • Web функционалы:
• Кірістірілген Web-server
• Кіріктірілген FTP - server
• Параметрлерді мұрағаттау

 • Желілік протоколдар:
• 3 клиентке дейін Modbus TCP протоколы
• Барлық Іnsol 90x құрылғылары арасындағы Insol NET өзара әрекеттесу протоколы

 • HMI:
• OLED 2 индикациясы
• Желілік параметрлерді
және қолжеткізуші құпиясөздерді теңшеу
INSOL 905 жұптастыру модульдері далалық аспаптар мен жетектерді Ethernet арқылы жалпы басқару жүйесіне біріктіруге және интегралдауға мүмкіндік береді.

 • Технологиялық блоктардың кабельдік жүктемесін азайту
 • Монтаждау, іске қосу және жөндеу жұмыстарының мерзімі мен шығындарын айтарлықтай қысқарту
 • Кабельдік құрылымдардың металл сыйымдылығын азайту
 • Өнеркәсіптік желілік протоколдарды қолдау