7
Лет надежной работы
Более 70
Реализованных проектов
2
Всего 2 провода для передачи данных и питания
1000 КМ
Сэкономленного кабеля
SMART КДФТ
INSOL СМАРТ-КДФТ
Тауарлық және қабаттық суды қалдық мұнайдан тазартудың технологиялық процесінің сапалық сипаттамаларын бақылауға мүмкіндік береді, бұл мұнайдың шығынын азайтуға, сондай-ақ қабаттық суды тазартуға кететін шығындарды азайтуға және нәтижесінде ППД жүйелерінің қабаттарының коллекторлық қасиеттерін сақтауға мүмкіндік береді.
  • Технологиялық аппараттардағы мұнай/су сапасын автоматты түрде бақылау

  • Қажетті мұнай/су сапасын алу үшін аппараттардың жұмыс режимдерін «жіңішке» баптау өндірісі

  • Әрі қарай даярлауға жіберілетін мұнайдың жалпы шығындарын азайту

  • ҚҚЖ жүйе қабаттарының коллекторлық қасиеттерін сақтау
Бұл жүйе төмендегілерге мүмкіндік береді